Liên hệ

Cơ sở sản xuất dầu dừa sạch Phương Huỳnh

Địa chỉ: 129 Điện Biên Phủ, Khóm 4, Phường 6, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0383596769

Email: dauduaphuonghuynh@gmail.com

Bản đồ trụ sở công ty

bando